Publiekelijk foto’s maken en de praktijk van de nieuwe privacywetgeving.

AVG, privacy en publiek foto's makenIn de afgelopen maanden hoorden we regelmatig dat mensen elkaar attent maakten op de nieuwe privacy wetgeving die onder de naam AVG op 25 Mei 2018 van kracht werd: “je mag geen foto’s maken van de AVG”, was een veelgehoorde opmerking als iemand publiekelijk een foto maakte. Maar is dat ook zo?

Je mag nog steeds foto’s maken maar uitsluitend voor huiselijk gebruik. Het delen van foto’s met daarop andere personen dan jezelf op social media zoals bijv. Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram is zonder toestemming van de gefotografeerde perso(o)n(en) niet toegestaan.  En bij jongeren tot 16  jaar gaat het nog een stapje verder: hier moet de ouder of wettelijke verzorger toestemming verlenen.

Een kiekje op de camping, het strand of het schoolplein kan dus nog steeds. Zolang u deze maar niet deelt met het ‘grote online publiek’. Of besloten groepen op WhatsApp en Facebook ook onder de huiselijke kring vallen, is nog niet duidelijk. Mogelijke uitspraken in de toekomst zullen dit moeten uitwijzen.

Scholen en verenigingen hebben door deze nieuwe wetgeving een behoorlijke extra administratieve taak gekregen. Welk kind mag wel in de digitale nieuwsbrief prijken en wie niet?  Wie mag op de groepsfoto van Facebook en wie niet? Het televisieprogramma Kassa maakte er een interessante uitzending over, deze vind je hier. De Autoriteitpersoonsgegevens heeft speciaal voor scholen deze pagina in het leven geroepen. Interessant is het lespakket over Privacy voor kinderen uit groep 7 en 8.

  • Meer Algemene informatie over de AVG. Link